Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Rí ô Rí ồFemale/Vietnam Group :iconulzzang-pack: Ulzzang-PACK
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 179 Deviations 404 Comments 3,883 Pageviews
×

Newest Deviations

PHOTOPACK ULZZANG #105 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #105 :iconrio-hirius:rio-hirius 9 8 PHOTOPACK ULZZANG #104 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #104 :iconrio-hirius:rio-hirius 10 8 PHOTOPACK ULZZANG #103 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #103 :iconrio-hirius:rio-hirius 10 7 PHOTOPACK ULZZANG #102 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #102 :iconrio-hirius:rio-hirius 9 7 PHOTOPACK ULZZANG #101 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #101 :iconrio-hirius:rio-hirius 32 24 PHOTOPACK ULZZANG #100 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #100 :iconrio-hirius:rio-hirius 14 12 PHOTOPACK ULZZANG #99 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #99 :iconrio-hirius:rio-hirius 6 5 PHOTOPACK ULZZANG #98 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #98 :iconrio-hirius:rio-hirius 17 13 PHOTOPACK ULZZANG #97 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #97 :iconrio-hirius:rio-hirius 0 0 PHOTOPACK ULZZANG #96 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #96 :iconrio-hirius:rio-hirius 4 3 PHOTOPACK ULZZANG #95 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #95 :iconrio-hirius:rio-hirius 6 3 PHOTOPACK ULZZANG #94 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #94 :iconrio-hirius:rio-hirius 2 1 PHOTOPACK ULZZANG #93 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #93 :iconrio-hirius:rio-hirius 0 0 PHOTOPACK ULZZANG #92 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #92 :iconrio-hirius:rio-hirius 3 3 PHOTOPACK ULZZANG #91 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #91 :iconrio-hirius:rio-hirius 2 2 PHOTOPACK ULZZANG #90 by rio-hirius PHOTOPACK ULZZANG #90 :iconrio-hirius:rio-hirius 5 4

Friends

Groups

Activity


Nhân dịp 1,000 view. Làm rùm ben tí :3
Ai chơi fb kết bạn với mình nheaaaaaaa [ LINK ]
Còn đây là Ask của mình [ rriiootics ]
Thắc mắc gì cứ hỏi nè :D (Big Grin) 
Muốn xin stock hay muốn bất cứ thứ gì cứ vào nói mình dễ chịu lắm nên đừng ngại nhá. Love 

deviantID

rio-hirius's Profile Picture
rio-hirius
Rí ô Rí ồ
Vietnam
Hello, i am from Vietnam. I am 15 years old. My name is Rio (Hirius) Women :)
Ế ô, mình tên Rio sinh năm 99er. Là nữ mong được làm quen :>
Và mình là EXOtic nhá :* :*
PACK ULZZANG rất nhiều nhé ^_^
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconnaki678:
Naki678 Featured By Owner Sep 21, 2015
- Watch for you
- Watch back, pls~
Reply
:iconhari266:
Hari266 Featured By Owner May 3, 2015  Professional Photographer
Watch back ?
Reply
:iconurbanflowergraphic:
UrbanFlowerGraphic Featured By Owner Edited Nov 29, 2014  Hobbyist Digital Artist
hi!! :D i've used your photo as a base for my PSD coloring :D 
fav.me/d883tyj
Reply
:iconbapsucute2003:
bapsucute2003 Featured By Owner Oct 25, 2014  Student Traditional Artist
watch back nha ^^

mần quen luôn
Reply
:iconurbanflowergraphic:
UrbanFlowerGraphic Featured By Owner Sep 20, 2014  Hobbyist Digital Artist
your photo-shoot packs are A M A Z I N G :D 
Reply
:iconyoonacucheoo:
yoonacucheoo Featured By Owner Sep 12, 2014
thăm ss !!
Reply
:iconrio-hirius:
rio-hirius Featured By Owner Sep 24, 2014
Hí hí ((:
Reply
:iconmaryjoo610:
MaryJoo610 Featured By Owner Sep 6, 2014
watch back , pls Meow :3 
Reply
:iconrio-hirius:
rio-hirius Featured By Owner Sep 6, 2014
Okie :3
Reply
Add a Comment: